Advertisement

Әдәби жанрлар - ("жанр" - французча "төр") әдәби төр (эпос, лирика, драма) эчендә поэтик структураның тотрыклы тибы.

Тарих

Әдәби жанрлар исемлеге

  • Эчтәлек буенча

Төркем:Әдәбият

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.