Advertisement

Эссе - (латинча "үлчәп карау" дигән мәгънәдә) - инглиз һәм француз теленә очерк, мәкалә кебегрәк тәрҗемә ителә. Ә гомумән, эссе - ул тәнкыйть жанры, нинди дә булса проблеманы ирекле хәлдә тасвирлый. Эссе авторы үзе сайлап алган нинди дә булса әдәби, эстетик, фәлсәфи һәм башка төр проблемаларны анализлый.

Хәзерге әдәбият белемендә эссе - ул фәлсәфи-теоретик уйланулар, эзләнүләр белән сугарылган очерк яки мәкалә. Төркем:Проза Төркем:Әдәбият Төркем:Эссе Төркем:Әдәби жанрлар

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.