Әдәбият вики
Advertisement

Эпос - (грекчадан:сөйләм, хикәя) - әдәбиЯтның иң борынгы жанры. Күп кеше өчен әһәмиятлы булган тормыш вакыйгалары, бәрелешләр, табигать күренешләре турында сөйләүдә башланган жанр шигъри һәм чәчмә әсәр рәвешендә әдәбиятка күчә. Әсәрнең сюжеты һәм композициясе формалаша, вакыйгалар катлаулана бара, кеше шәхесе алгы планга чыга. Гадәттә вакыйгалар үткән заманда тасвирлана. Зур күләмле шигъри әсәрләр иҗат ителә. Аларның бер төрен эпопея дип атыйлар. Шул ук вакытта героик характердагы җыр яки эпос дип билгеләнгән әсәрләр дә туа. Һәр халык үз тарихы, милли герое турында эпослар иҗат итә. Ул халыкның поэтик тарихы булып гәүдәләнә, анда патриотик, гражданлык хисләре калку итеп бирелә. Эпосларда халык идеалы ачык итеп чагыла, драматизм, көрәшне сурәтләү яки аңа чакыру, өндәү көчле була.

Шулай ук карагыз[]

  • Әдәбият
  • Татар эпослары

Төркем:Әдәбият Төркем:Эпос

Advertisement