Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Поэзия (грекчадан: иҗат) - сүз иҗаты, фикерне сүзләр ярдәмендә образлы чагылдыру сәнгате. Поэзия дип башлыча шигырь формасында иҗат ителгән тезмә әсәрләргә әйтәләр.

19 гасырда Поэзия матур әдәбият мәгънәсендә поэтик һәм философик әсәрләрдә дә кулланылган. (Гегель, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Ф.Тютчев, И.Бунин)

Поэзия сүзе күчерелмә мәгънәдә дә кулланыла. Мәсәлән, "яшьЛек поэзиясе", "хезмәт поэзиясе" дип сөйлиләр. Поэзия сүзе шулай ук җыелма мәгънәдә дә йөри: Чын лирика һәрвакыт поэзия, ләкин "поэзия" - һәрвакытта да лирика түгел". (Валерий Брюсов)

Шулай ук кара

Төркем:Поэзия Төркем:Поэзия

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.