Advertisement

Obi-Wan Finale - The Loop

01:54

Былина - хикәяләү характерындагы героик җыр. Ул - легендар батырлар, халык геройлары һәм тарихи вакыйгалар турында, борынгы Русьта барлыкка килгән. Халык авыз иҗатына карый торган төр. Былиналар бөтендөнья фольклорында эчәлеге белән дә. формасы ягыннан да оригиналь күренеш тәшкил итә. Аларда хөр күңелле, эшчән урыс халкының бай тарихы тирән чагыла. Ватанга мәхәббә, тарихилык, көчле оптимизм - былиналарның характерлы яклары, аларда тормышчан, реаль җирлек фантасика белән баетып сугарылган була: батырлар төрле коточкыч гыйфритләр һәм албастылар белән сугышалар, зур-зур дошман яуларын җиңәләр, аерым кешенең көченнән килмәстәй башка батырлыклар эшлиләр.

Төрләре

Эчтәлекләренә карап, былиналар ике төргә бүленә: батыр пәһлеваннар тормышын чагылдырган һәм иҗтимагый-көнкүреш картиналарын сурәтләгән былиналар. Төркем:Былиналар Төркем:Әдәбият Төркем:Әдәби жанрлар

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.